BALDINTZAK

Kultura, Aisialdi, Kirola eta Natur Ekimenak
BALDINTZA OROKORRAK

Erakunde teknikoa: 

KIRIK Kirol Monitoreak CIF: F48532253

Aurrekontu bat onartzeak edo gure ekintzetariko batetan inskripzio formal bat egiteak, bezeroaren aldetik baldintza orokor guztien onarpena inplikatzen du.

Ekintzen barne:
Egokitutako ordutegian ekintzak egitea, erakuntza teknikoa, ekintza burutzeko beharrezkoa den materiala, begiraleak, erantzukizun zibileko asegurua, istripu asegurua, bezeroak kontratatzen duenaren arabera.

Prezio eta tarifak:
Web gune honetan erakutsitako prezio eta tarifa guztiek dagokien BEZ  daramate barnean.

Ekintzen barne ez dagoena:
Ekintza egingo den tokiraino lekualdatzea edo/eta ekintzaren arean lekualdatzeak, aurrekontuan beste gauzaren bat zehazten ez den heinean.

Ordaintzeko era:
Aurrekontuan gordespen giza agertzen den diru kopurua BBK-ko 2095-0022-05-50-6051713-1 kontu korrontean abonatuko da.

Ezeztapena:
Ekintza ezeztatuz gero:

a) Ezeztapena aurreko egunean egiten bada, ekintzak balio duenaren %15-a kobratuko da.
b) Ezeztapena ekintzaren egun berean, baina muntaketa baino lehen eginez gero, aurrekontuaren %50-a kobratuko da.
c) Ezeztapena ekintzaren egun berean egiten bada baina muntaketa ostean, edo ekintzaren egun eta orduan ez aurkeztuz gero, aurrekontu guztia kobratuko da.

Erakundeak, ekintzen programa guztiz edo partzialki aldatu ahal izatearen eskubidea izango du, bere gogoz kontra (klimatologia, kontrako kondizioak ...) behartuta ikusiko balitz; bezeroak gehienez, jarritako diru kopurua eskuratu ahal izango du.

Erreklamazio orriak:
Gura duenak erreklamazio orriak erabili ditzake enpresak bere jarduerak egiten dituen gune guztietan zein hurrengo helbidean kokatutako gure bulegoetan.

Igeltzera poligonoa, A Sektorea
20 Pabiloia
48610 - Urduliz (Bizkaia)

Partehartzaileen betebeharrak:
Proposatutako ekintzak egin ahal izateko ez da baldintza berezirik eskatzen, ekintzak partehartzaileen ezaugarriei moldatzen baitira.

Ingugiroa kontserbatzeko neurriak:
Begiraleak taldearen arduradunak dira eta partehartzaileek bere oharrei kasu egin behar diote, bai aspektu teknikoan zein seguritateari dagokion aspektuetan, honela ekintzak garatzen diren ingurua babestu eta kontserbatu ahal izateko.

Bezero guztiek jakin behar dute abenturazko ekintzak, giro natural batetan garatzen direnez gero, aldakorrak diren baldintzen mende daudela (baldintza metereologiakoak, orografikoak kirol mailakoak). Elementu hauek arrisku faktore bat inplikatzen dute eta KIRIKek, bere esku dauden giza baliabideak eta beharrezko materiala jarriz, arrisku hauek gutxitzen ditu, ekintzen zirrara era olgatu eta kontrolatu batez segurtatu nahirik.

 
KIRIK, S.COOP. Apartado 227. Polígono Igeltzera, Sector A. Pabellón 20. 48610-Urduliz (Bizkaia)
http://www.kirik.com - E-mail: info@kirik.com - Tel/Fax: 944 911 746
C.I.F.: F-48532253 – Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas de Bizkaia, Folio 568, Asiento 1, Inscripción N1: BI-568

 

 

Search site

Contact

KIRIK S.COOP POLIGONO IGELTZERA SECTOR A, PABELLÓN 20
48660 URDULIZ - BIZKAIA
946 764 634/944 911 746